.

Fowizm

Okres sztuki obejmujący wszystkie kultury przed wynalezieniem pisma. Ówczesne ludy, z całego świata, tworzyły dzieła charakterystyczne dla konkretnego obszaru geograficznego i wiary. Momentem kluczowym, który przyczynił się do rozprzestrzenienia sztuki był czas ekspansji oraz początki handlu.

Twórczość Henriego Matisse'a

Rzeźba była pierwszą, a zarazem niepowtarzalną formą przekazu. Opierała się ona wyłącznie na rzeczywistych wyobrażaniach, jednocześnie odwołując się przy tym do sfery magicznej. Twórczy artefaktów odwzorowali prehistorycznego człowieka w jego wyjątkowej, sakralnej formie. Figurki te charakteryzowały się prostotą, jak również unikatowym sposobem wyrazu.

Przejdź do wersji premium

Figurki wykonywano z naturalnych materiałów takich jak kości słoniowe
lub kamienie kredowe. Dzięki charakterystycznej strukturze materiałów oraz ich twardości do dzisiejszych czasów przetrwało wiele przedstawień kobiet,
które w dokładny sposób odzwierciedlają charakter ówczesnych czasów

Paleolityczne przedstawienia Wenus odgrywały niezwykle ważną rolę w życiu społecznym. Pełniły one wiele funkcji. Przede wszystkim były identyfikowane jako ideał piękna oraz przez swoje charakterystyczne kształty, symbolizowały płodność oraz macierzyństwo. 

      → Hipertrofia – charakterystyczne powiększenie części kobiecego     
           ciała

      → Małe, poręczne wymiary ( zwykle nie przekraczające 15 cm ) 

       → Schematyzm i symbolizm