.
.

.

Logarytmy

Jeśli a, b są dodatnie i a jest różne od 1, to logarytmem przy podstawie a liczby b nazywamy taką liczbę c, że liczba a podniesiona do potęgi c jest równa liczbie b.

Dodaj tu swój tekst nagłówka