.

Powstawanie gleb

Okres sztuki obejmujący wszystkie kultury przed wynalezieniem pisma. Ówczesne ludy, z całego świata, tworzyły dzieła charakterystyczne dla konkretnego obszaru geograficznego i wiary. Momentem kluczowym, który przyczynił się do rozprzestrzenienia sztuki był czas ekspansji oraz początki handlu.