.

Ruchy masowe na Ziemi

.

Ruch skał lub gleby w dół zboczy pod wpływem siły grawitacji. Różni się od innych procesów erozji tym, że rumowiska transportowane przez masowe wyniszczenie nie są porywane przez poruszające się medium, takie jak woda, wiatr czy lód. z których każda ma swoje własne charakterystyczne cechy i zachodzi w skali czasowej od sekund do setek lat.

Pełzanie gleby to powolny i długotrwały ruch masowy. Połączenie niewielkich ruchów gleby lub skał w różnych kierunkach w czasie jest kierowane przez grawitację stopniowo w dół.

Pełzanie sprawia, że drzewa i krzewy zakrzywiają się, aby zachować swoją prostopadłość.

Pełzanie gleby to powolny i długotrwały ruch masowy. Połączenie niewielkich ruchów gleby lub skał w różnych kierunkach w czasie jest kierowane przez grawitację stopniowo w dół.

.

Zobacz również

Proces wietrzenia to niszczenie skał, gleb i minerałów poprzez kontakt
z wodą, gazami atmosferycznymi oraz organizmami biologicznymi. Wyróżniamy trzy typy wietrzenia, którymi są: wietrzenie chemiczne,
fizyczne oraz biologiczne.

Dodaj tu swój tekst nagłówka