.

Sztuka etruska

Okres sztuki obejmujący wszystkie kultury przed wynalezieniem pisma. Ówczesne ludy, z całego świata, tworzyły dzieła charakterystyczne dla konkretnego obszaru geograficznego i wiary. Momentem kluczowym, który przyczynił się do rozprzestrzenienia sztuki był czas ekspansji oraz początki handlu.

Struktura pogrzebowa

Sztuka etruska, znana jest przede wszystkim z grobowców. Około połowy VII w. p.n.e. powstał w Etrurii nowy typ architektury mieszkalnej i grobowej oraz związanej z nim wielkiej rzeźby kamiennej i terakotowej, jak również malarstwa ściennego.

Figurki wykonywano z naturalnych materiałów takich jak kości słoniowe i kamienie kredowe. Dzięki charakterystycznej strukturze materiałów oraz ich twardości do dzisiejszych czasów przetrwało wiele przedstawień kobiet które w dokładny sposób odzwierciedlają charakter ówczesnych czasów

Najczęściej pełniły funkcje wizualno-erotyczne religijne i magiczne. Jako 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.