.

Sztuka starożytnej Mezopotamii

Sztuka Mezopotamii walczyła o zaszczytne miano najwspanialszej kultury regionu. Główny nacisk położono wówczas na kamienne rzeźby przedstawiające władców, natomiast malarstwo było wykorzystywane głównie do dekoracji. Ulubionymi tematami były przedstawiania bóstw oraz zwierząt.

Dokument ten został opracowany na bazie informatora Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz szkolnego planu nauczania.

Plan wynikowy
z zakresu sztuki starożytnej Mezopotamii

Lista dzieł
w materiale pomocniczym przygotowującym
do egzaminu

Gudea władca Lagasz jako najważniejsza rzeźba sumeryjska

Produkowana masowo forma rzeźbiarska przedstawiająca sumeryjskiego władcę. Wszystkie tego typu posągi były wykonywane z jednego bloku kamienia. Dzieła przedstawiają władcę w formie tradycyjnej sztuki sumeryjskiej. Pomimo zaburzonej sylwetki, wyrażają one powagę oraz nawiązują do sztuki monumentalnej.

Inkrustacja – technika zdobienia elementów architektonicznych, przedmiotów
codziennego użytku oraz wyrobów artystycznych przy pomocy drogocennych kruszców takich jak: kość słoniowa, złoto czy kamienie szlachetne. 

Funkcja memorialna – przejawianie się w dziełach elementów, które miały za zadanie utrzymanie pamięci o przodkach. 

Posągi są pozbawione elementów ozdobnych, jednak posiadają one dopracowane rysy twarzy takie jak: wystające kości policzkowe czy słabo zaznaczone łuki brwiowe. Wszystkie są przedstawione w pozie modlitewnej.

Architektura imperium babilońskiego

W sztuce imperium nowobabilońskiego widoczne są wyraźne odwołania do stylu i ikonografii władców Babilonii rządzących w trzecim tysiącleciu. Nabuchodonozor znacząco rozbudował miasto wprowadzając, ulepszając je o mury i siedem bram.

Przejdź do wersji premium

Malowanie zwierząt na ścianach jaskiń odgrywało niezwykle ważną rolę w magicznych rytuałach wykonywanych tuż przez polowaniem.

Myśliwi wierzyli, iż rysując realistyczny obraz zwierzęcia, stanie się on słabszy, a co za tym idzie łatwiejszy do pokonania.

Płaskorzeźba asyryjska

Persepolis było miastem założonym przez władcę Dariusza I w starożytnej Persji. Pełniło funkcję stolicy, ale również rolę administracyjną i gospodarczą imperium. Władcy Perscy słynęli z monumentalnych budowli. Budowa tego typu kompleksów miała na celu przypieczętować wizerunek władzy oraz ukazać potęgę perskich rządów.

Inkrustacja – technika zdobienia elementów architektonicznych, przedmiotów
codziennego użytku oraz wyrobów artystycznych przy pomocy drogocennych kruszców takich jak: kość słoniowa, złoto czy kamienie szlachetne. 

Funkcja memorialna – przejawianie się w dziełach elementów, które miały za zadanie utrzymanie pamięci o przodkach. 

Posągi są pozbawione elementów ozdobnych, jednak posiadają one dopracowane rysy twarzy takie jak: wystające kości policzkowe czy słabo zaznaczone łuki brwiowe. Wszystkie są przedstawione w pozie modlitewnej.

Persepolis - najwspanialsze starożytne miasto

Persepolis było miastem założonym przez władcę Dariusza I w starożytnej Persji. Pełniło funkcję stolicy, ale również rolę administracyjną i gospodarczą imperium. Władcy Perscy słynęli z monumentalnych budowli. Budowa tego typu kompleksów miała na celu przypieczętować wizerunek władzy oraz ukazać potęgę perskich rządów.

Inkrustacja – technika zdobienia elementów architektonicznych, przedmiotów
codziennego użytku oraz wyrobów artystycznych przy pomocy drogocennych kruszców takich jak: kość słoniowa, złoto czy kamienie szlachetne. 

Funkcja memorialna – przejawianie się w dziełach elementów, które miały za zadanie utrzymanie pamięci o przodkach. 

Posągi są pozbawione elementów ozdobnych, jednak posiadają one dopracowane rysy twarzy takie jak: wystające kości policzkowe czy słabo zaznaczone łuki brwiowe. Wszystkie są przedstawione w pozie modlitewnej.

.

.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną i sprawdź
jak mogę Ci pomóc!