.

Sztuka starożytnej Mezopotamii

Sztuka Mezopotamii walczyła o zaszczytne miano najwspanialszej kultury regionu. Główny nacisk położono wówczas na kamienne rzeźby przedstawiające władców, natomiast malarstwo było wykorzystywane głównie do dekoracji. Ulubionymi tematami były przedstawiania bóstw oraz zwierząt.

Produkowana masowo forma rzeźbiarska przedstawiająca sumeryjskiego władcę. Wszystkie tego typu posągi były wykonywane z jednego bloku kamienia. Dzieła przedstawiają władcę w formie tradycyjnej sztuki sumeryjskiej. Pomimo zaburzonej sylwetki, wyrażają one powagę oraz nawiązują do sztuki monumentalnej.

Posągi są pozbawione elementów ozdobnych, jednak posiadają one dopracowane rysy twarzy takie jak: wystające kości policzkowe czy słabo zaznaczone łuki brwiowe. Wszystkie są przedstawione w pozie modlitewnej.

Inkrustacja – technika zdobienia elementów architektonicznych, przedmiotów
codziennego użytku oraz wyrobów artystycznych przy pomocy drogocennych kruszców takich jak: kość słoniowa, złoto czy kamienie szlachetne. 

Funkcja memorialna – przejawianie się w dziełach elementów, które miały za zadanie utrzymanie pamięci o przodkach. 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Persepolis było miastem założonym przez władcę Dariusza I w starożytnej Persji. Pełniło funkcję stolicy, ale również rolę administracyjną i gospodarczą imperium. Władcy Perscy słynęli z monumentalnych budowli. Budowa tego typu kompleksów miała na celu przypieczętować wizerunek władzy oraz ukazać potęgę perskich rządów.

Do kompleksu należały cztery grupy budowli: pałace reprezentacyjne, budowle mieszkalne, skarbiec, oraz fortyfikacje

.

.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną i sprawdź jak mogę Ci pomóc!